سوالات متداول

سوالی دارید؟

بعد از انجام دستگاه مراقبت خاصی لازم است؟

خیر مراقبت خاصی لازم نیست

چربی هایی که توسط دستگاه کم می شوند وارد خون می شوند؟

خیر چربی هایی که با دستگاه ولاشیپ آب می شوند وارد سیستم سوخت و ساز می شوند

دستگاه عوارض دارد؟

خیر هیچ گونه عوارضی ندارد.دستگاه ولاشیپ تاییدیه FDA دارد و نه تنها عوارضی ندارد بلکه برای کسانی که کبد چرب دارند یا تخمدان پلی کسیتیک دارند مفید است

برای کدام قسمت های بدن استفاده می شود؟

غبغب ، شکم و پهلو ، بازو ، خط سوتین ، ران و ساق

با دستگاه آب بدن کم می شود؟

خیر به هیچ عنوان آب بدن کم نمی شود